Địa chỉ

Tầng 4 – Tòa nhà Emporium, 184 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hot line

0908.315.388 - 0938.180.970 0938.366.885 - 0906.051.196 0777.180.970 - 0906.100.270 0899.150.502 - 0987.100.270

Mail Liên hệ 24/7:

contact@kizworld.vn

Liên lạc

Nơi tiếp nhận đóng góp y kiến phát triển cho KIZWORLD