Hành trình trải nghiệm KIZWORLD

01

Thủ tục tại quầy

Mua vé vào cổng checkin tại quầy

Đeo vòng tay

Nhận Kiz Visa

Di chuyển vào quãng trường

02

Tham gia trải nghiệm

Tham khảo danh sách 50 ngành nghề

Chào 4 biểu tượng cảm xúc

Tham gia trải nghiệm theo sự hướng dẫn của nhân viên

Nhận chữ ký nhân viên từ Pavilion các bé

02

03

Trước khi ra về

Trả vòng tại cổng check out

Lưu giữ Ki visa để trải nghiệm lần tiếp theo

03

Lưu ý:

Kiz Visa tại Kizworld khi các bé tham gia vào một Pavilion nào thì các bạn nhân viên sẽ ký tên vào Pavilion đó. Lần sau các em sẽ tiếp tục trải nghiệm các Pavilion mà mình chưa tham gia.

Khi các bé đã trải nghiệm hoàn tất 50 ngành nghề tại kizworld và có chữ ký của các bạn hướng dẫn viên trong sổ kiz visa thì các bé sẽ nộp lại tại quầy thu ngân để đổi 1 vé vào cổng miễn phí.