• 0938.180.970 – 0938.366.885 – 0908.315.388 – 0906.05.11.96
  • 185 Lê Đại Hành, P.15, Quận 11, Tp.HCM.
  • facebook.com/kizworldvn
Hotline
0908.18.09.70 - 0938.180.970 - 0938.366.885 - 0908.315.388 – 0906.05.11.96

Tầng 4 - 185 Lê Đại Hành P15, Q10, HCM

Close

Khoá học

Khoá học

Giỏi tiếng Anh-Rành kỹ năng-Tăng trí tuệ

  • 0938.180.970 – 0938.366.885 – 0908.315.388 – 0906.05.11.96
  • 185 Lê Đại Hành, P.15, Quận 11, Tp.HCM.
  • facebook.com/kizworldvn

Thời gian hoạt động

Từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần (7h - 17h)

Trung Tâm Vui Chơi – Dịch Vụ Giáo Trí Trẻ Em
Kizworld – Chấp chánh ước mơ
Tầng 4 – 185 Lê Đại Hành. P15. Q10. HCM

Hotline: 0908.18.09.70 – 0938.180.970 – 0938.366.885 – 0908.315.388 – 0906.05.11.96

Hotline
0908.18.09.70 - 0938.180.970 - 0938.366.885 - 0908.315.388 – 0906.05.11.96

Tầng 4 - 185 Lê Đại Hành P15, Q10, HCM

Close